Behandlingar
Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Ortopedisk Manuell Terapi är ett specialist- område inom karaktärsämnet sjukgymnastik (fysioterapi). Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter.

Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Behandlingen kan best?av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Läs mer >>>
?Wiiks WebByr?/a>     
At watchesale.com, our watches are sturdy and reliable time pieces made to look like, and function like the replica watches sale that are the inspiration for their design.watchesale.com offers a wide variety of the top class and excellent replica watches sale to choose from, like Rolex, Audemars, Piguet, Breitling, rolex replica sale. Roxanne ends the analysis of her three personal stories by commenting on her experience of writing them during the course. I have come to leam how to breitling replica sale identify problems in my teaching beliefs and practice and... to reflect always on my past learning/ teaching experiences and think of how I can make the needed rolex replica sale in order to become a better language teacher in the future. Our collaborative narrative inquiry, therefore, was productive for her. She became aware of the rolex replica sale of critical reflection and meaning making when writing her story.