Lena Magnusson
Lena har arbetat 30 år som sjukgymnast. Hon arbetade först några år p?ortopedavdelning men har nu under många år haft egen praktik. Inriktningen har varit problem från nacke, rygg och exremitetsleder och hon tog 1996 examen, steg 2, i Ortopedisk manuell terapi.

Vidare utbildade hon sig inom Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) eller mer känt som McKenziemetoden, och tog 2002 grundläggande examen (cred. Examen).

Intresset för idrottsskador har alltid varit stort inte minst knärehab, som hon arbetat med under alla år. Intresset för kopplingen kropp och själ har efterhand vuxit sig allt starkare och hon har nu nyligen gått instruktörutbildning i Mindfulness/ Meditation.
?Wiiks WebByr?/a>     
Replica Rolex watches are in no way inferior to the original rolex replica sale. They are having same designs and styles, their functionality is similar to originals and they are made with great replica watches uk. With the passage of time, techniques and methods employed by manufacturers have undergone a replica watches uk. Now, they employ such advance technology which aids in manufacturing such rolex replica that are undistinguishable from originals. Not only replica watches¡¯ designs are similar to the originals; even the weight of omega replica uk are equal to weight of the originals, thus making it more difficult to set them apart from the originals. Therefore, it can be said that just like originals that require quality investment at one time, replica watches also require one time but a fraction of investment as these watches are less expensive than the originals.