Behandlingar
Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod med mångtusenårig tradition. I Sverige "godkändes" akupunktur s?sent som 1984. Det innebar att legitimerad sjukvårdspersonal efter genomgången utbildning fick rätt att utöva akupunktur som smärtlindring. Det är allts? inte tillåtet att behandla andra symtom eller sjukdomar annat än i forskningssyfte.

De förklaringar till effekten man har enligt traditionell kinesisk medicin skiljer sig helt från våra. De bygger p?religiösa och filosofiska resonemang och är svåra för oss västerlänningar att först?

Vi förklarar effekten s?här:
Olika undersökningar har visat att akupunktur påverkar nervsystemet s?att smärtsignaler blockeras. Detta kallas "grindteorin". Omställningar sker i hjärnans kontrollsystem och simulerar frisättning av kroppens eget morfin - endorfin. Ett förtroendefullt samarbete mellan patienten och den som behandlar är ocks?av stor vikt för resultatet.

Nålarna som används vid akupunktur är sterila - oftast av engångstyp. Själva sticket känner man mycket lite, men för att nerven ska stimuleras roteras nålen försiktigt fram och tillbaka. Man försöker p?s?sätt f?fram de s.k. "de qi" känslan (uttalas ung. "t? tji") som är en lätt krampkänsla runt nålen. Om patienten får "de qi" ökar chansen för ett gott behandlingsresultat.

Vid varje behandling brukar man använda 4-12 nålar. Behandlingstiden kan variera mellan 15-30 min. Man bör märka en förbättring efter ca 5 gånger. En normal behandlingsomgång är 7 - 15 gånger.. Vid behov kan den upprepas efter en tids uppehåll.

Vid akupunktur är biverkningarna ovanliga. Efter behandlingen kan patienten känna sig dåsig. Därför bör man om möjligt undvika att köra bil d? Det är inte heller lämpligt att anstränga sig kraftigt samma dag som man fått akupunktur.

Efter de första behandlingarna kan man f?ökade smärtor eller lätt illamående. Detta tyder p?en kraftig reaktion och är inte negativt för behandlingsresultatet.

Försiktighet ska iakttas vid graviditet eller om patienten behandlas med blodförtunnande medel. Blödarsjuka bör ej f?akupunktur.
?Wiiks WebByr?/a>